Başkente sosyal laboratuvar

Başkente sosyal laboratuvar

 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ), laboratuvar kuruyor.

ASBÜ-SİM Etki Lab Projesi, toplumsal beklentilerin karşılanması ve sorunların çözümüne yönelik mevzuat, politika, program ve proje uygulamasıyla toplumdaki sosyal etki analizine dair üniversitemizde kurumsal kapasitenin geliştirilerek sosyal bir laboratuvar kurulmasını hedefliyor.

ASBÜ’den yapılan duyuruda şöyle denildi:

“Sosyal Etki Lab, üniversitemizin "interdisipliner sosyal bilimler araştırma altyapısına perspektifinin önemli bir nüvesi olarak topluma katkı sağlayacak bilgi üretimi misyonuna katkı sunacaktır.

 Sosyal Etki Analizi, politikaların doğru geliştirilmesi, kararların etkin uygulanması ve kaynakların verimli kullanmasına yönelik olarak sorumlu kurum ve otoritelerin karar alma süreçlerini doğru verilerle desteklemektedir. Böylece, toplumsal yapıların, özellikle kamu kurum ve kuruluşların karar ve uygulamalarının toplumsal bakış açısıyla sürekli gözden geçirme, iyileştirme ve geliştirmenin mümkün olması sağlanacaktır. Ayrıca, günümüzde hızla gelişen teknolojilerin uygulanmasıyla toplumsal yaşamdaki değişimlerin sosyal etkileri de önemli bir ihtiyaç olarak kabul edilmektedir. Böylece, sosyal inovasyonu gerçekleştiren girişimciler açısından da önemli bir pazar araştırması ve kullanıcı geri bildirimi bağlamında gerçekçi veri ve analiz sağlanmış olacaktır.

Projenin uygulanmasıyla kamu kurumları ile yerel yönetimlerin politikaları ve sundukları hizmetlerin sosyal etki analizine dair yöntem geliştirilecek ve çeşitli uygulamalar gerçekleştirilecektir. Projenin sonunda bilimsel esaslara dayalı ve saha çalışmasıyla desteklenen bir "Yerel Yönetimler İçin Sosyal Etki Analizi Modeli ortaya konacaktır. Geliştirilecek modelin tüm Türkiye'de uygulanabilir olması için destek sağlanacaktır.”

2.07.2020 (Haber Merkezi)