LİSTE - En mutsuz çiftler

LİSTE - En mutsuz çiftler

 

Avrupa'nın en mutlu çiftleri İsviçre, İrlanda ve Malta'da, en mutsuzları ise Türkiye ve Bulgaristan'da.

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat tarafından yapılan araştırmada da Avrupa'da bireylerin duygusal ilişkilerinde ne kadar mutlu olduğu soruldu.

2013-2018 yılları arasında gerçekleştirilen araştırma kapsamında Avrupa genelinde yapılan ankete katılan 16 yaş ve üstü kişilere, ilişkilerine on üzerinden bir puan vermeleri istendi.

Raporlama tekniğine dayanan araştırma sonucunda, 8,6'lık bir ortalamayla İrlanda, İsviçre, Malta, Avusturya ve Slovenya sakinleri Avrupa Birliği içinde kişisel ilişkilerinden en memnun olanlar olarak kayda geçti.

Bu ülkeleri 8,5'lik bir oranla Kıbrıs ve İsveç, 8,4'le de Finlandiya takip etti.

Kişisel ilişkilerinde en düşük memnuniyet ise 6,6 'lık bir oranla Bulgaristan'da ölçüldü. Ardından 7,0'lık bir oranla Türkiye ve 7,1 ile Yunanistan geldi.

Listeyi, Hırvatistan (7.5), İtalya, Macaristan ve Romanya (7.6) takip etti.

Araştırma sonucunda ayrıca 2013 ile karşılaştırıldığında, duygusal ilişkilerdeki memnuniyet oranı üç üye ülke, İrlanda, Macaristan ve Romanya'da değişmeden kaldı.

Türkiye, Danimarka, Letonya, Hollanda, Litvanya ve Lüksemburg ise düşüş yaşandı.

2018 yılında 16-24 yaş arasındaki bireyler, kişisel ilişkilerinden duydukları memnuniyeti 8.3'lük bir ortalamayla puanlarken, bu durum 25-34 ve 65-74 arasında ise 8.0 olarak gerçekleşti.

Ancak memnuniyet düzeyi 75 yaşından itibaren 7,9'a geriledi.

Ölçeğin karşı ucunda, çalışma yaşı 35-64 arası diyebileceğimiz nüfusta ise, genç ve yaşlı gruplara göre ortalama memnuniyet daha düşük 7.8 oranında puanlandı.

Ayrıca duygusal ilişkilerde memnuniyet düzeyi kadınlar için 8.0 erkekler için ise 7.9 olarak kayda geçti. (Kaynak: euronews)

31.07.2020 (Haber Merkezi)