Mektebim’de ‘en gelişmiş müfredat’

Mektebim’de ‘en gelişmiş müfredat’

 

UNESCO ve Mektebim Koleji, Türkiye’nin ilk uluslararası STEM müfredatı tamamlandı.

1,5 yılı aşkın süredir yerli ve yabancı uzmanların çalıştığı proje kapsamında Türkiye’ye özgü hazırlanan müfredatın matematik, biyoloji, fen, ilkokul, bilişim alanlarında örnek modüllerin pilot uygulaması yapıldı.

Müfredatın teslim töreninde hazır bulunan UNESCO Uluslararası Eğitim Direktörü Dr. Mmantsetsa Marope, “Dünyadaki en gelişmiş müfredat oldu” dedi.

Müfredatın detaylarını, UNESCO Uluslararası Eğitim Direktörü Dr. Mmantsetsa Marope ve Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök düzenlenen toplantıda anlattı.

Marope, “Hazırladığımız müfredatın Birleşmiş Milletler nezdinde de STEM alanında en iyi uygulama olmasına özen gösterdik. Müfredatı bilgiyi aktarma, bilgiyi ezberlemeden ziyade yeterlik ve beceri temelli oluşturduk. Yeterliği, beceriyi geliştirme ve ölçme-değerlendirme uygulamalarını dikkate alarak hazırladık. Üniversiteden çıkan iş gücü ile iş dünyasının talepleri arasında dengesizlik var” diye konuştu.

Dr. Marope sözlerine şöyle devam etti:

“Müfredatı eşitlik, farklılıklara saygı gibi uluslararası alanda önem arzeden birçok noktaya cevap verecek şekilde hazırladık. Dünyadaki en gelişmiş müfredat olduğunu söyleyebilirim. Bütüncül bir yaklaşımla birçok soruya cevap verecek bir uygulama ortaya koymaya çalıştık. Türkiye’yi uluslararası alanda STEM eğitiminde öne çıkarmayı hedefliyoruz. Çok kültürlü, sadece bilgiye dayalı değil, kültürlere saygılı, etik değerleri kazandırmaya çalışan bir müfredat olmasına özen gösterdik. Öğrenciyi aynı zamanda değerlere saygılı ve dünyayı doğru algılamaya yönelik bir zemine kaydırma amacındayız.”

EKONUMİ VE EĞİTİM

Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök ise, “Ülkelerin gelişmişliği ekonomi ile ölçülür. Eğitim ise ekonominin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştirir. Bu bağlamda okulların en önemli sorumluluğu, toplumsal kalkınmaya katkı sağlamaktır” dedi. Özkök, şöyle devam etti:
“STEM eğitimi; ekonomik anlamda ilerleme ve liderlik için insan gücü ihtiyacını karşılamayı ve güçlendirmeyi hedefler ve ayrıca toplumsal barış ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamada bir araç olarak da kullanılabileceği savunulmaktadır. STEM eğitimi bahsedilen bu alanlarda öğrencilere yetkinlik kazandırmayı amaçlar. Eğitim süresince öğrenciler ana disiplinin yanısıra; kritik düşünme, problem çözme, işbirlikli çalışma gibi çeşitli farklı becerileri kazanırlar. Sözü geçen bu beceriler, geleceğin iş gücünü doğru biçimlendirmek adına kritik önem taşımaktadır.”

ULUSLARARASI ÇALIŞMA

Son birkaç yıldır STEM eğitiminden sıkça söz edildiğini aktaran Özkök, şu bilgileri verdi:

“STEM eğitimi ilgili olarak bilimsel ve uluslararası bir çalışma ile sistem yaklaşımı ortaya koyarak farklılaştığımız için mutluyuz.  Proje kapsamında STEM’in farklı boyutları; fen, matematik, teknoloji, yapay zekâ (AI), artırılmış gerçeklik (AR), robotik, matematik, mühendislik ve tasarımı gibi geniş bir yelpazedeki beceri ve deneyime sahip dünya çapında 11 STEM uzmanından oluşan bir STEM Müfredatı Ekibi kuruldu. Bu ekip bizim Kolej’imiz tarafından oluşturulan STEM Müfredatı Koordinasyon Kurulu ile koordineli bir şekilde çalışmaya başladı. UNESCO Müfredat Ekibi, 31 Temmuz 2019 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı müfredatlarının incelemesini tamamladı. Uluslararası STEM ihtiyaçları ve Türkiye Müfredatlarının esasları gözetilerek STEM Müfredatının tasarım aşaması başlatıldı.”

PİLOT UYGULAMA

Pilot uygulama öncesinde öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerini tamamlamak için STEM Mesleki Gelişim Programı’nın (STEM Professional Development Program) organize edildiğini söyleyen Özkök, şöyle devam etti:

“UNESCO Eğitim Direktörünün de yer aldığı ekipten 7 STEM uzmanının liderlik ettiği STEM Mesleki Gelişim Programı’na 150’den fazla eğitim uzmanı katıldı. Yetkinlik temelli bir K-12 STEM müfredatı sağlayan ve bütüncül bir yaklaşım benimseyen UNESCO Ekibi tarafından, ilk K-12 STEM müfredatı taslağının akademik yılın başlamasıyla Kasım 2019’da pilot uygulaması, matematik, biyoloji, fen, ilkokul, bilişim alanlarından gönderilen örnek modüller ile gerçekleştirildi.”

UNESCO ve Mektebim Koleji arasında gerçekleştirilen işbirliği, Türkiye'nin ilk olarak bölgesinde, daha sonra dünya genelinde STEM eğitiminin liderleri arasına girmeyi amaçlıyor.

Projeyle Türkiye’de STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) eğitiminin kalitesi önemli ölçüde artırılarak öğrencilerin öğrenme süreçleri iyileştirilecek.

7.07.2020 (Haber Merkezi)