15 AĞUSTOS - Beşgen sınavla başlıyor!

15 AĞUSTOS - Beşgen sınavla başlıyor!

 

Ankara’da bulunan Beşgen Eğitim Kurumları, 15 Ağustos’ta “hazır bulunuşluk sınavı” düzenleyecek.

Beşgen’in yeni eğitim - öğretim yılına ilişkin sosyal medya duyurusu şöyle:

“#okullar #tt olduysa bunun bizimle mutlaka bir alakası olmalı! Biz yeni eğitim dönemine çoktan hazırız! Öğrencilerimizi de çok özledik! 13 Temmuz'da online derslere başladık, 17 Ağustos'ta da yüz yüze eğitime başlıyoruz!!!”

Beşgen Eğitim Kurumları’nın, Kızılay, Çiğdem ve Ümitköy olmak üzere 3 kampüsü bulunuyor.

Okulun web sayfasında şu bilgiler yer alıyor:

OKULUMUZUN AMACI

Milli Eğitim temel kanununda belirtilen genel amaçlara uygun olarak tüm çağdaş imkânlardan yararlanarak ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, bedenen ve zihnen gelişmiş, kendisiyle ve çevresiyle barışık, yaşı ve sınıfının bilgi birikimini kazanmış, okuyan-araştıran, düşünen, sorgulayan ve üreten, yabancı dili en iyi şekilde öğrenmiş, Atatürk ilke ve inkılaplarına yürekten bağlı, çevresine karşı bilinçli, sevgi ve saygı dolu bireyler yetiştirmektir.

VİZYONUMUZ

Atatürkçü düşüncenin ışığında, ulusal ve uluslararası düzeyde, öğrencilerinin kişisel farklılıklarını göz önünde bulundurarak bilgi çağının gerektirdiği bilgi ve becerileri kazandıran öncü bir eğitim-öğretim kurumu olmaktır.

MİSYONUMUZ

Kişinin yaşam kalitesini yükseltmek için, bireysel farklılıklara önem vererek, yaratıcı ve araştırıcılığı geliştiren bir ortamda, akılcı bir yaklaşımla sorumluluk, sevgi, saygı ve kardeşlik kavramlarını ön planda tutmak; çevreye duyarlı, ulusal ve uluslararası düzeyde geçerli yabancı dilleri ve kültürleri bilen, akademik, sosyal ve sportif başarılara imza atan genç nesiller yetiştirmektir.

7.08.2020 (Haber Merkezi)