SOSYAL MEDYA EĞİTİMİ   

SOSYAL MEDYA EĞİTİMİ  

 

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği’nin (STGM) yürütücüsü olduğu STÖ Kaynak Merkezi Projesi kapasite güçlendirme eğitimleri, küresel ölçekte yaşanan COVID-19 salgınına dönük önlem ve düzenlemeler doğrultusunda çevrimiçi eğitim yöntemleriyle devam ediyor.

"STÖ'ler için Sosyal Medya" eğitimleri bu kapsamda karma (senkron ve asenkron) çevrimiçi yöntemlerle bugün başlıyor. 

“STÖ’ler için Sosyal Medya” Eğitimlerinde, sivil toplum örgütlerinin (STÖ) sosyal medya ve iletişim kapasitelerini geliştirmeye yönelik bilgiler verilecek, iyi örnekler incelenecek, grup çalışmaları yapılacak.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Sosyal Medya İletişiminin Özellikleri;

Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, YouTube ve TikTok;

GRUP ÇALIŞMALARI

Eğitimlere kabul edilen katılımcıların eşzamanlı (senkron) oturumlara katılması, iletilen eğitim materyallerini okuması, izlemesi ve temel görevleri tamamlaması bekleniyor.

Eğitimlerde tüm katılımcı ve uzmanların buluşacağı eşzamanlı (senkron) ve eş zamanlı olmayan (asenkron) oturumlar olacak;

Eşzamanlı (senkron) oturumlar için zoom çevrimiçi toplantı uygulaması;

Eşzamanlı olmayan (asenkron) eğitim içerikleri için Google Classroom ve Google Drive uygulaması kullanılacak.

Eğitim sırasında gerçekleşecek değerlendirmeler için mentimeter uygulaması kullanılacak.

NASIL YAPILACAK?

Eğitim sürecinin etkin ve verimli ilerleyebilmesi için ise katılımcı sayısı 20 kişi ile sınırlandırıldı.

Eğitimlere her örgütü temsilen bir kişi kabul edilirken, STÖ temsilcilerinin cinsiyet kimliğinin kadın olması ve örgütlerinin iletişim ile sosyal medya çalışmalarında yer alması tercih nedenleri oldu.

Eğitimleri en geniş kitlelere ulaştırabilmek kaygısıyla, STGM eğitim ve desteklerinden daha önce hiç faydalanma olanağı bulamamış STÖ’lerden temsilcilere fırsat sunulacak.

BUGÜN BAŞLIYOR

2 ayrı katılımcı grubuyla, aşağıdaki tarihlerde aynı içerik, eğitmenler ve programla gerçekleşecek. Başvuru formunda size uygun olan tarihi işaretleyebilirsiniz.

2-4 Haziran 2020

9-11 Haziran 2020

Her eğitimin ilk ve son günü 10.00-12.00 saatleri arasında eş zamanlı (senkron) oturumlar düzenlenecek. Eğitimlerin ikinci günlerinde (3 ve 10 Haziran) katılımcıların belirli bir düzen ve sürede izlemesi, okuması, doldurması için yazılı ve görsel materyaller paylaşılacak.

 

2.06.2020 (Haber Merkezi)